Om LGIF / Værdisæt

Værdisæt

Værdisæt for trænere og instruktører i Løgstrup Gymnastik- og Idrætsforening

 Alle trænere og instruktører skal med deres indsats bestræbe sig på at skabe:

  

                      L    igeværdighed og respekt mellem alle parter

                       G   læde der skal præge aktiviteterne

                       &   oplevelsen af det gensidigt forpligtende fællesskab

                        I    nitiativ til at fremme tillid, demokrati og fairplay

                       F   orudsætning for mulighed for udvikling uanset niveau

  

En forudsætning for en god og velfungerende idrætsforening er det underliggende værdigrundlag. 

Vi bygger på: 

  • ·        godt samvær og den sociale fællesskabsfølelse
  • ·        et forpligtende fællesskab og frivillige kræfter

 Vi lægger vægt på: 

  • ·        at foreningslivet er præget af dialog, en god omgangstone og tolerance
  • ·        åbenhed og mulighed for indflydelse
  • ·        at det er sjovt at være med 

...i LG&IF

Løgstrup Gymnastik- & Idrætsforening | CVR: 25947517 | Vordevej 1 D, 8831 Løgstrup - Danmark