Om LGIF / De 10 forældrebud

De 10 forældrebud

  1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.
  2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – og ikke kun dit eget barn.
  3. Giv opmuntring i både med- og ikke mindst modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
  4. Respekter trænerens brug af spillerne – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
  5. Se dommeren/dommerne som en vejleder/medspiller – kritiser ikke hans/hendes afgørelser
  6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke!
  7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
  8. Vis respekt for arbejdet i klubben og mød op, hvis klubben indkalder til forældremøde og lignende – tag initiativ til et forældremøde, hvor man kan få afklaret ambitioner og holdninger.
  9. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv end lyst og engagement.
  10. Tænk på at det er dit barn, der spiller – ikke dig!
Løgstrup Gymnastik- & Idrætsforening | CVR: 25947517 | Vordevej 1 D, 8831 Løgstrup - Danmark